Loading...
Spajkalna žica2022-09-24T14:17:40+02:00

STANNOL Spajkalna žica

Ustrezna spajkalna žica za vsako aplikacijo

Spajkalne žice lahko vsebujejo v notranji žili fluks ali pa so masivne (brez fluksa). Fluks je nujno potreben za nemoten spajkalni proces, saj odstranjuje okside in druge nečistoče in s tem zagotavlja zanesljiv spoj. Spajkalne žice s fluksom morajo vsebovati točno določeno količino fluksa. Različne aplikacije zahtevajo uporabo različnih fluksov. Poleg primernega fluksa pa je potrebno izbrati tudi primerno zlitino. Kako izbrati primerno zlitino, je predstavljeno v besedilu pod naslovom “Spajkalne palice”. V nadaljevanju se bomo osredotočili na izbiro pravega fluksa v spajkalni žici in predstavili nekaj najpogosteje uporabljenih fluksov.

Celoten pregled spajkalnih žic, ki so dobavljive v različnih zlitinah z različnimi fluksi, različnimi premeri žic in v različnih navitjih pa bomo z veseljem predstavili osebno na sestanku.

Spajkalne žice s fluksi, ki vsebujejo halide

Flukse v spajkalni žici ločimo glede na stopnjo aktivacije v dve skupini; na tiste, ki vsebujejo halide, in tiste, ki jih ne. Fluksi z višjo stopnjo aktivacije običajno vsebujejo halide. Stannolovi fluksi s halidi so primerni za uporabo v elektroniki, čiščenje pa ni potrebno (No-Clean).

Nova spajkalna žica TRILENCE je bila razvita zato, da bi zadovoljila najvišje zahteve kupcev. Ena njenih največjih prednosti je, da fluks ne šprica naokrog in je zato dobra izbira tudi za robotsko spajkanje. Poleg tega pa omogoča dobro omočljivost in pušča prozorne in transparentne ostanke. Halide vsebujeta dve različici tega in sicer: TRILENCE 2708 (REM1) in TRILENCE 3505 (REL1). Razlika je v aktivnosti fluksa.

Če želite na tiskanih vezjih prozorne ostanke, ki jih ni potrebno čistiti, je prava izbira KRISTALL serija. Fluks KRISTALL 511 je rahlo aktivnejši od HS10 fluksa, KRISTALL 505 pa izkazuje nižjo aktivnost in zaradi tega zahteva lažje spajkljivo podlago; ostanki na tiskanem vezju pa so električno nekoliko bolj varni.

HS10 fluks vsebuje smolo (kolofonijo), ki svojo uspešnost izkazuje že desetletja. Ta fluks izredno hitro omoči običajne podlage.

Osnova za KS115 fluks je sintetična smola, ki je aktivirana s halidi. Sintetične smole izkazujejo v primerjavi z naravnimi kar nekaj prednosti, kot so: boljša in hitrejša omočljivost, svetlejši ostanki, manj špricanja in manj dimov pri spajkanju.

Fluks 2630 zagotavlja visoko aktivnost, čiščenje pa kljub temu ni potrebno (No-Clean). Priporočljiv je za težje spajkljive podlage in tam, kjer je odjem toplote večji.

Trilence 3505 ne šprica, pušča svetle ostanke in optimalno omoča.

Spajkalne žice s fluksi, ki ne vsebujejo halidov

Flukse brez halidov uporabljamo tedaj, ko le-ti v proizvodnem procesu niso dovoljeni ali je  zahtevana večja električna varnost ostankov. V primerjavi s fluksi, ki vsebujejo halide, so fluksi brez halidov manj aktivni in zahtevajo dobro spajkljive (kakovostne, čiste.) podlage.

Fluks KRISTALL 400 predstavlja različico fluksa brez vsebnosti halidov iz Stannolove KRISTALL serije. Glavne prednosti te serije so transparentni ostanki in dobra aktivnost, kar omogoča izredne rezultate pri spajkanju.

KRISTALL 600 je druga različica fluksa brez halidov iz Stannolove KRISTALL serije. Poleg že omenjenih prozornih ostankov in dobre aktivnosti ima ta fluks še eno odliko. Pri visokih temperaturah spajkanja namreč zelo malo šprica.

Čeprav fluks KS100 ne vsebuje halidov, ga priporočamo takrat, ko spajkanje predstavlja izziv (ko  je  potrebno spajkati pri nižjih temperaturah). Dodatni prednosti tega fluksa sta tvorjenje majhne količine dima in manj špricanja.

HF32 je fluks brez halidov. Odlikujejo ga visoka aktivnost, dobra omočljivost in malo ostankov na tiskanem vezju.

Spajkalna žica s TRILENCE 3500 fluksom je bila razvita za spajkalne procese, ki predstavljajo izziv. Zaradi izredno zmanjšanega oziroma skoraj ničnega špricanja so časi čiščenja in vzdrževanja opreme veliko krajši in proces poteka hitreje in nemoteno. TRILENCE 3500 ne vsebuje kolofonije in halidov; njegovo osnovo predstavljajo sintetične smole.

Fluks ZV16 je prav gotovo ena najbolj zanimivih Stannolovih inovacij. Osnovan je na kemično modificiranih sintetičnih smolah in ne vsebuje halidov. Fluks pušča mehke ostanke, ki jih je mogoče z lahkoto odstraniti z uporabo ščetke, aktiviran pa je z organskimi kislinami. Za kakovosten spoj je zadostna že zelo majhna količina fluksa.

Spajkalne žice z organskimi fluksi

Poleg spajkalnih žic, ki se uporabljajo v elektroniki, nudi Stannol tudi spajkalne žice s specialnimi fluksi, ki so bili razviti za še posebej težko omočljive podlage. Ker so vsi ostanki vodotopni, je čiščenje zelo enostavno.

HF34 je najaktivnejši Stannolov fluks brez vsebnosti halidov in je aktiviran z organskimi kislinami. Za kakovosten spoj je zadostna že zelo majhna količina fluksa. Posledično je tudi količina ostankov  na tiskanem vezju majhna. Vendar pa je zaradi posebne sestave fluksa nujno potrebno preveriti, ali so ostanki dovoljeni ali jih je potrebno očistiti.

S321 fluks za spajkalno žico je posebej uporaben za spajkanje kovin in pločevine. Primeren je tudi za spajkanje medenine, železa in pokositranih površin.

Spajkalna žica za spajkanje aluminija ALU-1

Aluminij je kot osnoven material vedno bolj prisoten v industriji elektronike. Novo razvita formula fluksa v sredici spajkalne žice omogoča dobro omočitev spajke na površino aluminija. Rešitev, ki omogoča enostavno in zanesljivo spajkanje aluminija.

Z novo razvitim aktivatorjem ter kombinacijo smol v fluksu po delu z ALU-1 čiščenje ni potrebno. Za razliko od večine fluksev, ki se uporabljajo za spajkanje aluminija, pri ALU-1 ostanki fluksa ne predstavljajo povišanega tveganja iz vidika električne prevodnosti in jih ni potrebno odstraniti. Fluks v spajkalni žici ALU-1 je razvrščen v razred REM1, po standardu J-STD-004.

Trenutno vam lahko ponudimo spajkalno žico ALU-1 v zlitini Sn99,3Cu0,7. Ostale zlitine, tudi s srebrom, kot na primer TSC305 (Sn96,5Ag3,0Cu0,5) bodo dobavljive naknadno.

Masivne spajkalne žice brez fluksa

Poleg spajkalnih žic, ki vsebujejo v notranji žili fluks, proizvaja Stannol tudi masivne spajkalne žice. Te žice so med drugim uporabne tudi za dopolnjevanje spajke v spajkalnih kadeh. Masivne spajkalne žice so dobavljive v različnih zlitinah.

NLS zlitine (zlitine z bizmutom, brez svinca) imajo posebno pozicijo. Zaradi zelo nizkega tališča so uporabne za posebne aplikacije.

Lastnosti fluksov v spajkalnih žicah

(X) Potrebno preveriti za vsako aplikacijo posebej

(1) FLOWTIN spajko z dodatkom mikro-aditivov je Stannol razvil z namenom doseganja najmanjše možne stopnje raztapljanja bakra in železa. Življenjska doba konic se ob tem podaljša za do 50%.

(2) Vse ultra čiste zlitine brez vsebnosti svinca so označene kot ECOLOY.

Klasifikacija fluksov po J-STD 004 standardu

Aktivnost fluksov

Shematski prikaz odvisnosti stopnje aktivacije in električne varnosti ostankov

V zgornjem diagramu je prikazana soodvisnost med aktivnostjo fluksa in električno varnostjo ostankov fluksa. Manjša kot je stopnja aktivnosti fluksa, bolj električno varni so ostanki fluksa po spajkanju. Pri uporabi, na primer aktivnega fluksa Kristall 511, lahko pričakujemo po spajkanju visoko električno varnost. Oznaka No Clean pomeni, da fluksa po spajkanju ni potrebno čistiti, saj so njegovi ostanki električno varni.

Stannolove barvne kode

Zaradi lažjega razlikovanja med različnimi skupinami spajkalnih žic uporablja Stannol različne barvne kode; dve različni barvi kolutov in štiri različne barve etiket. Sistem barvnih kod je učinkovita zaščita pred napakami  oziroma zamenjavo v proizvodnem procesu.

Tehnični izrazi

Halidi: Fluksi (v spajkalni žici), ki vsebujejo halide, so običajno bolj aktivni od tistih, ki jih ne vsebujejo. Zato te flukse običajno odlikuje boljša omočljivost med spajkalnim procesom. Fluksi (v spajkalni žici), ki ne vsebujejo halidov, so znatno manj dovzetni za nastanek korozije na spajkanem spoju. Spajkalne žice, ki vsebujejo fluks s halidi, se uporabljajo kot No-Clean fluksi. To pomeni, da odstranjevanje ostankov pri večini aplikacij ni potrebno, saj so električno varni.

No-clean fluksi v spajkalni žici: Ostanki na tako imenovanih No-Clean fluksih lahko ostanejo na spoju in tiskanem vezju. Pri No-Clean fluksih se korozije na spoju ne pričakuje. Pri uporabi zelo aktivnih fluksov je potrebno v nekaterih primerih fluks vseeno očistiti, sicer lahko pride do korozije v okolici spajkanega spoja na tiskanem vezju (odvisno od občutljivosti komponent).

Sintetične in modificirane smole so v primerjavi z naravnimi bolj termo-stabilne. V večini primerov so njihovi ostanki na spajkanem spoju svetlejši in bolj transparentni.

DIN in EN standardi razvrščajo flukse v spajkalni žici po specifičnih kriterijih, kot sta sestava in aktivnost fluksa.

Tehnične specifikacije

SORODNA VSEBINA IN KATALOGI

NE SPREGLEJTE

KATALOGI

Go to Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/abtehnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420