Loading...
Šipke za lemljenje2020-04-04T19:23:13+02:00

STANNOL je nemački proizvođač široke palete kvalitetnih materijala za lemljenje. Sa svojim idejama i praksama orijentisan je u budućnost, osiguravajući kvalitet koji je prepoznatljiv širom sveta.

Šipke za lemljenje  STANNOL 

Odgovarajući lem za svaku aplikaciju

Šipke za lemljenje i masivne žice za lemljenje u različitim legurama koristimo u elektronici prilikom talasnog i selektivnog lemljenja. Stannol proizvodi puno različitih lemova visoke čistoće, koji odgovaraju međunarodnim standardima. Stalan razvoj je Stannolov prioritet. Razvili su posebne legure koje smanjuju stvaranje oksidiranih nečistoća na rastopljenom lemu i one koje smanjuju rastapanje bakra i gvožđa. U nastavku su preciznije predstavljeni ovi lemovi, a takođe i drugi najvažniji materijali za lemljenje za upotrebu u elektronici.

Kompletan pregled Stannolove ponude rado ćemo vam predstaviti lično na sastanku.

Ecoloy – lem bez sadržaja olova

Lem bez sadržaja olova na bazi čistog kalaja i sa dodatkom bakra ili/i srebra primeren je za sve aplikacije bez upotrebe olova u elektronskoj proizvodnji.

ECOLOY TSC  (Tin, Silver, Copper = kalaj, srebro, bakar) legure su dostupne sa različitim odnosima kalaja, srebra i bakra. Potrebno je istaći eutektičku leguru TSC s Sn95,5Ag3,8Cu0,7, budući da ima nisku tačku topljenja na 217°C, kao i odličnu sposobnost vlažnosti.

Legura TSC305 (Sn96,5Ag3,0Cu0,5) sa nešto nižim sadržajem srebra je takođe popularna, budući da niži sadržaj bakra osigurava manje održavanja.

Još zanimljivija je legura TSC0307 (Sn99Ag0,3Cu0,7), budući da je sadržaj skupog srebra niži, a karakteristike lema ostaju gotovo na istom nivou.

Legurom TC (Sn99Cu1 odnosno Sn99,3Cu0,7) možemo u većini slučajeva po najnižoj ceni zameniti olovni lem. Glavna prednost ove legure je da ne sadrži srebro, zbog čega je jeftinija. Ima određenu tačku topljenja na 227°C i dobru sposobnost vlaženja.

Flowtin – Stannolova inovacija

Za proizvodne procese za koje je važan niska stopa topljenja bakra i gvožđa, Stannolovih stručnjaci su u laboratorijama razvili lem sa dodanim mikro-aditivima. Sa dodatkom malih količin određenih metala dosežemo znatno smanjenje rastapanja železa i bakra, a time i uštedu pri kontroli procesa i održavanju opreme (npr. duži vek trajanja vrhova i kada za lemljenje). Stannol je u procesu patentiranja za lemove FLOWTIN. Lemovi FLOWTIN imaju finiju zrnastu strukturu, zbog čega je površina spoja svetlija, što predstavlja dodatnu prednost u poređenju sa standardnim lemom.

Poređenje različitih stopa topljenja

Zamena konvencionalnog lema u kadi za lemljenje nadograđenim lemom koji sadrži mikroaditive je u prošlosti bila skupa i vremenski neisplativa. Ali Stannolov FLOWTIN UPGRADE je razvijen tako da omogućava brzu, jednostavnu i jeftinu zamenu kod svih procesa talasnog i selektivnog lemljenja, budući da nema potrebe za zamenom kompletnog materijala u kadi za lemljenje. Prednosti dodatka aditiva dolaze do izražaja i pri upotrebi žice za lemljenje FLOWTIN i dodatno su opisane u tekstu sa naslovom “Žica za lemljenje”.

Flowtin+ nadogradnja

Flowtin+ je lem sa dodatkom mikro-aditiva. Kombinuje prednosti FLOWTIN-a (niska stopa izlučivanja bakra) i dodatno snižava stopu oksidacije lema. Time se takođe smanjuje i skupljanje nečistoća  (oksida, šljake) na površini rastopljenog lema prilikom procesa talasnog i selektivnog lemljenja na temperaturama od 260°C do 270°C. FLOWTIN+ je razvijen i optimizovan za lemljenje u procesima bez atmosfere azota. Oksidacija kalaja je znatno snižena, zato je posledično skupljanje nečistoća na vrhu rastopljenog lema dosta manje. Upotreba lema FLOWTIN+ doprinosi sniženju troškova održavanja, kao i procesa lemljenja i materijala.

SN100C® Industrijski standard bez sadržaja srebra

SN100C® je takođe lem bez sadržaja srebra sa dodanim mikroaditivima. Zbog njegovog odobrenja i upotrebe u mnogim procesima talasnog i selektivnog lemljenja, lem SN100C® je postao industrijski standard prihvaćen širom sveta. Takođe je prihvaćen i kod HASL- opreme za proizvodnju štampanih ploča. Osnovnoj leguri Sn99,3Cu0,7 su u malim količinama dodani nikl i germanijum. Ova legura je jeftinija, budući da ne sadrži srebro. Dodatak nikla i germanijuma snižava stopu topljenja bakra i sakupljanje nečistoće na površini rastopljenog lema. Lem je patentirala kompanija NIHON PUPERIOR, a STANNOL ga je licencirao, čime je svojim klijentima omogućio sve varijacije ovog lema sa svojim garantovanom kvalitetu. Na raspolaganju su takođe i različite žice za lemljenje sa ovom legurom.

Stratoloy, Stannoloy, WSL3

STRATOLOY i STANNOLOY su olovni lemovi izuzetno visoke čistoće, koji se proizvode samo od prvog rastopa izuzetno čistih metala. U lemu se u daljnjim postupcima čišćenja dodatno odstranjuju još i nemetalne nečistoće. Granice dozvoljenih nečistoća su daleko ispod maksimalnih definisanih vrednosti, koje su određene standardom ISO EN 9453:2006. Zbog visoke čistoće metala, brzina oksidacije je niža, a količina nečistoća koje prouzrokuju oksidi, manja. Lem je primeren za talasno i selektivno lemljenje.

Lem WSL3 poseduje još i dodatne aditive protiv oksidaciji, što omogućava njegovu upotrebu pri višim temperaturama, kako u statičkim kadama za lemljenje, tako i u mašinama za talasno lemljenje.

Masivna žica za lemljenje

Ove žice se, između ostalog, koriste i za dopunjavanje lema u kadama za lemljenje i mašinama za selektivno lemljenje. Masivne žice za lemljenje dostupne su u različitim legurama, prečnicima i veličini navoja.

Analiza lema

Stannol svojim klijentima nudi periodični monitoring kvaliteta lema. Analiza i ocena kvaliteta odnosno nečistoća se sprovodi u njihovim laboratorijama. Više o tome ćemo vam rado predstaviti lično na sastanku.

Sastav lemova – legure

Sve gore navedene legure bez sadržaja olova su dostupne i u varijanti bez bakra. Varijante bez bakra su ponekad potrebne za održavanje sadržaja bakra odnosno za smanjenje sadržaja bakra u lemu koji se koristi u mašinama za lemljenje. Legure, navedene u tabeli, predstavljaju samo delić svih lemova koje Stannol nudi. Sve ostale su na raspolaganju po narudžbini. Za neke legure je određena minimalna količina za naručivanje.

Tehnički izrazi

TSC & SAC: Obe skraćenice se odnose na leguru kalaj-srebro-bakar. Skraćenica TSC (Tin Silver Copper) ima svoje poreklo u engleskom, a skraćenica SAC u latinskom (Stannum Argentum Cuprum).

Flowtin ili Flowtin+: Flowtin je razvijen u cilju smanjenja stope rastapanja bakra na visokim temperaturama, a Flowtin + u cilju smanjenja količine nečistoća na površini rastopljenog metala kod niskotemperaturnog procesa lemljenja.

Eutektičnost: Legura je eutektična kada ima definisanu tačku topljenja; na primer, TSC sa tačkom topljenja na 217°C. Neeutektične legure se tope u određenom temperaturnom području; na primer TSC305 između 217°C i 220°C.

Standard: Standard, između ostalog, takođe definiše i imenovanje legure. U određenim slučajevima se imenovanje stvarne legure razlikuje od imenovanja po standardu. Na primer, legura Sn99Cu1, kako je imenovana u standardu, ima stvarni sastav Sn99,3Cu0,7.

SLIČNI SADRŽAJ I KATALOZI

NE PROPUSTITE

KATALOZI

Go to Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/abtehnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373