Loading...
Fluksevi2020-04-04T19:31:57+02:00

STANNOL je nemački proizvođač široke palete kvalitetnih materijala za lemljenje. Sa svojim idejama i praksama orijentisan je u budućnost, osiguravajući kvalitet koji je prepoznatljiv širom sveta.

Fluksevi STANNOL

Odgovarajući fluks za svaku aplikaciju

Kod mekog lemljenja koristimo flukseve za sigurno odstranjivanje oksida i ostalih nečistoća, što osigurava pouzdan lemni spoj.

Pravilan izbor fluksa kod talasnog i selektivnog lemljenja od izuzetne je važnosti kod određenih procesa, a kod drugih nešto manje. Izbor Stannolovih flukseva je tako raznovrsna kao što su raznovrsne potrebe klijenata. U ponudi su fluksevi na bazi vode i konvencionalni fluksevi na bazi topitelja, fluksevi sa kolofonijumom ili bez, sa različitim aktivatorima i drugim dodacima. Ponuda Stannolovih flukseva konstantno raste još od njegovih početaka 1879. godine. U nastavku su predstavljeni neki od najuspešnijih i najčešće korišćenih flukseva.

U ponudi je još mnogo drugih specijalnih flukseva koje ćemo vam rado predstaviti lično na sastanku.

Serija flukseva EF

Serija EF svojom raznovrsnošću pokriva veliki deo industrijskih potreba za tečnim fluksevima. Razvijena je aplikacija nanošenja fluksa raspršivanjem (spray fluxing system). Sa obzirom na to da ova serija obuhvata flukseve sa različitim stopama aktivnosti, unutar nje je moguće odabrati optimalani fluks u zavisnosti od proces lemljenja i pouzdanosti odnosno električne bezbednosti spoja. Fluks sa niskom stopom aktivacije si na primer bira kod talasnog lemljenja, gde se koristi atmosfera azota, dok se u slučaju upotrebe starijih mašina za lemljenje i lemnih podloga koje se teže leme bira fluks sa višom stopom aktivacije.

Osim aktivnosti i posledične efikasnosti fluksa, pri odabiru je važan čimbenik takođe i pouzdanost No-Clean flukseva i bezbednost njihovih ostataka nakon lemljenja. No-Clean flukseve nije potrebno čistiti nakon lemljenja, budući da su električno bezbedni.

Serija EF koja ne sadrži halogen nudi različite tipove sa smolama ili bez, sa blagim aktivatorima, sve do flukseva u širokoj upotrebi koji zadovoljavaju sve potrebe u savremenim procesima lemljenja u elektronici.

Svi fluksevi osiguravaju visok ili veoma visok stepen električne bezbednosti sa inače varijabilnom, ali niskom količinom ostataka na štampanoj ploči.

U poređenju sa EF330, fluks EF350 ima mali dodatak smola, koji povećava površinsku izolacionu otpornost (SIR) ostataka fluksa, istovremeno smanjujući nastanak lemnih dendrita (razgranatih nastavaka) među komponentama. Fluks EF350 je zbog svoje aktivnosti u širokoj upotrebi i postiže dobre rezultate i pri selektivnom lemljenju.

Fluksevi serije EF 200 su manje aktivni i posebno su primereni za lemljenje u atmosferi azota, a takođe i za vazdušno lemljenje, kada želimo što manje ostataka na štampanoj ploči, budući da sadrže veoma malo čvrstih supstanci.

Verzija EF270”F” je optimalna za aplikacije kod kojih se koristi penasti fluks (foam fluxing). Sadrži pravi odnos aditiva, koji omogućavaju adekvatno formiranje i održavanje pene u dužem vremenskom periodu. Na ovaj način se stvara tanak sloj fluksa koji omogućava kasniju dobru vlažnost i bezbednu formaciju spojeva.

EF250 je najnoviji fluks serije EF. Razvijen je u cilju smanjenja ostataka na lemnoj opremi i štampanim pločama, pri čemu su njegove sposobnosti vlaženja i dalje veoma dobre.

Svi uobičajeni Stannolovi No-Clean fluksevi sa malim sadržajem ostataka se mogu koristiti u  aplikacijama kod kojih se fluks nanosi raspršivanjem.

Poluprovodnički fluksevi

Mnoge starije lemne opreme u fazi predgrejanja nisu adekvatno opremljene za upotrebu flukseva bez sadržaja lako isparljivih organskih komponenti (VOC free), budući da prenos toplote nije dovoljno brz ili je pak dužina opreme prekratka. Ako je u procesu potrebno smanjiti lako isparljive organske emisije, upotreba poluprovodničkih flukseva je pravi izbor. Ovim fluksevima se lako isparljive organske emisije mogu smanjiti i do 50%, pri čemu se može zadržati postojeća oprema. Ovi fluksevi ne sadrže halogene i sintetičke smole.

Fluks HW139 sa 2,5% čvrstih supstanci, koji se nalazi u našoj ponudi već par godina, dokazao je svoju široku upotrebljivost, dobre lemne rezultate i jednostavnost pri upotrebi u različitim aplikacijama.

HW240, najnoviji produkt među poluprovodničkim fluksevima, od ostalih se razlikuje po svojem jedinstvenom sistemu aktivacije, koji omogućava dobre lemne rezultate i nakon upotrebe ostavlja malu količinu ostataka.

Fluksevi na bazi vode

Fluks WF300 se koristi u procesima sa raspršivanjem i penušanjem. Zbog relativno visokog sadržaja čvrstih supstanci za flukseve koje nanosimo raspršivanjem, volumen fluksa je moguće znatno smanjiti i osigurati pouzdano lemljenje. Potrošnja fluksa je zato manja, a takođe je manja i potrošnja energije za sušenje štampanih ploča pre lemljenja, što se odražava u sniženju troškova.

WF130 je nov Stannolov ORL0 fluks na bazi vode. Pokazuje izuzetne lemne rezultate i nakon upotrebe ostavlja veoma malo ostataka, što znatno snižava mogućnost korozije. Ovaj fluks ne sadrži halogene i lako isparljive organske supstance. Jedan od retkih vodenih flukseva koji je klasifikovan kao L0, budući da je mogućnost korozije izuzetno niska. Implementacija vodenih flukseva u proizvodnju zahteva temeljno razmatranje. Stannolovi stručnjaci su spremni da ponude svoju pomoć i savet i na licu mesta na kome se odvija proces lemljenja.

Specijalni fluksevi

500-6B je aktivan fluks, a njegovi ostaci nakon lemljenja su i dalje električno bezbedni. Njegove čvrste supstance sadrže aktivatore i veliku količinu smola. Zbog toga je količina ostataka nakon lemljenja nešto veća, ali u većini slučajeva prihvatljiva, budući da su električna bezbednost i površinska izolaciona otpornost ostataka veoma visoki. Njegova upotreba je moguća u svim uobičajenim sistemima fluksovanja.

Fluks 500-17/1 je odličan izbor pre okalajisanja emajliranih bakrenih žica na višim temperaturama, kao i za ostale osetljive lemne aplikacije. Razvijen je prvenstveno za lemljenje uronjavanjem, budući da visoki sadržaj čvrstih supstanci osigurava da na komponenti koju želimo lemiti ostane dovoljna količina fluksa; i kod povišenih temperatura tokom predgrejanja ili visokih temperatura u kadama za lemljenje. Aktivnost je dovoljno visoka za ravnomerno okalajisanje i omogućava dobar lemni rezultat.

Pregled flukseva

*Metode upotrebe: S raspršivanje / F penušanje / D uronjavanje / B četkanje

Veličina ambalaže

U tabeli su predstavljeni samo neki od flukseva u našoj ponudi, koja obuhvata više od 100 različitih produkata. Više ih možete naći klikom na Vodič za odabir fluksa. Rado ćemo vam ih predstavili i lično na sastanku.

Tehnički izrazi

No-Clean fluks: Kod No-Clean flukseva ostaci nakon lemljenja mogu ostati na štampanoj ploči i nije ih potrebno čistiti, budući da je mogućnost korozije minimalna. A prilikom upotrebe flukseva sa visokom aktivnošću je u određenim primerima potrebno čišćenje, budući da u suprotnom slučaju sa vremenom može doći do korozivnih procesa na lemnom spoju i njegovom okruženju. No-Clean fluksevi ostavljaju za sobom električno bezbedne ostatke, koji obično mogu ostati na štampanoj ploči.

Sadržaj čvrstih supstanci: Ovaj izraz se odnosi na deo čvrstih komponenti, koje su rastopljene u topitelju. Osim aktivatora, čvrste supstance u fluksu takođe predstavljaju i određeni aditivi, koji osiguravaju određene karakteristike.

Sadržaj lako isparljivih organskih supstanci -VOC: Izražen je u postocima. Fluksevi kod kojih se kao topitelj koristi voda ne sadrže lako isparljive organske supstance (VOC free).

SLIČNI SADRŽAJ I KATALOZI

NE PROPUSTITE

KATALOZI

Go to Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/abtehnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373